Indywidualność człowieka a uzależnienia

Indywidualność człowieka a uzależnienia

W dzisiejszych czasach coraz częściej uzależnieniu ulegają młodzi ludzie w różnym wieku. Jest to niekontrolowany stan zależności fizycznej, psychicznej i społecznej od środka uzależniającego, jakim mogą być różnego rodzaju leki, narkotyki czy alkohol lub papierosy. Najczęściej dzieci i młodzież mają swój pierwszy kontakt ze środkami uzależniającymi w domu. Nie dotyczą one ich bezpośrednio, ale ich rodziców, rodzeństwo, krewnych, sąsiadów. Młodzież zaś często z różnego rodzaju uzależnieniami spotyka się też na imprezach, prywatkach, dyskotekach.

Większość z młodzieży nie wyobraża sobie jakiejkolwiek imprezy bez alkoholu, papierosów czy narkotyków. Wielu z uzależnionych uważa się za wolnych od uzależnień i nie widzą nic złego w paleniu papierosów, które uzależniają. Młodzi sięgają po środki uzależnień z różnych przyczyn i tak podstawową przyczyną są niedojrzałość emocjonalna, zaburzenia osobowości, stresy, urazy, które naruszają równowagę psychiczną. Uzależnienia wzrastają też podczas wpływu środowiska jakim są grupy koleżeńskie, którym trudno odmówić i przeciwstawić się innym. Młodzież chce robić to co jest akceptowane wśród rówieśników, a nie jest akceptowane przez ich rodziców.

Teatr muzyczny to teatr musicalowy, operetka. Musical mieści w sobie sceny mówione, śpiewane ...

Więcej

Niektórzy ludzie podtrzymują tezę, że człowiek jest gorszy od zwierząt. Dlaczego? Bo zabija ...

Więcej

Medycyna chińska znalazła bardzo duże poparcie społeczeństwa, co spowodowało wiele zmian ...

Więcej

Kiedy w domu pojawia się noworodek wszystko zaczyna się kręcić wokół jego malutkiej osoby. ...

Więcej

Jakaż może być lepsza rozrywka niż zagraniczne podróże. Zwłaszcza jeżeli mieszkamy w takim ...

Więcej